نویسنده = محمد رضا غفاری
آنالیز شبکه هم‌‌بیان ژن وزنی (WGCNA) در جو و بیان ژن های هاب درگیر در مرحله جوانه‌زنی

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 247-267

10.22103/jab.2022.20183.1427

زهره حاجی برات؛ عباس سعیدی؛ محمد رضا غفاری؛ مهرشاد زین العابدینی؛ ژهرا حاجی برات


مهندسی ژنتیک برنج با انتقال ژن‌های Deeper Rooting1 و Phosphorus-Starvation Tolerance1

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-20

10.22103/jab.2021.17991.1331

مهربانو کاظمی الموتی؛ زهرا قربانزاده؛ لیلا پورهنگ؛ سید محمد موسوی پاکزاد؛ الهه معتمد؛ مونا ماپار؛ علی اکبر عبادی؛ محمد رضا غفاری؛ قاسم حسینی سالکده؛ بهزاد قره یاضی؛ مطهره محسن پور