کلیدواژه‌ها = برنج
مکان¬یابی ژن¬های کمی کنترل¬کننده میزان سدیم و پتاسیم در برنج تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.167

قاسم محمدی نژاد؛ احمد ارزانی؛ عبدالمجید رضایی؛ راکش کومارسینگ؛ حسین صبوری؛ محمد مهدی مجیدی؛ محمد حسین فتوکیان؛ علی مومنی؛ وگلن گریگوریو


ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در سطح رونویسی در برنج با استفاده از فراتحلیل داده‌های RNA-seq

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 221-246

10.22103/jab.2022.19691.1411

شیما کرمی؛ بهروز شیران؛ رودابه راوش؛ حسین فلاحی؛ ارغوان علی سلطانی


بررسی پایداری بیان برخی ژن‌های مرجع به‌روش Real-Time PCR تحت تنش زیستی در گیاه برنج

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 19-36

10.22103/jab.2019.2473

حمیدرضا قربانی؛ سید حمیدرضا هاشمی ‌پطرودی؛ مهدی رستمی


مکان‌یابی QTLهای دخیل در تحمل شوری در جمعیعت برنج ایرانی در مرحله جوانه زنی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-22

10.22103/jab.2019.12378.1058

محمد جواد به‌روزبه؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ محسن رضایی


شناسایی QTL های عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد برنج با استفاده از نقشه لینکاژی با تراکم بالای نشانگرهای SNP

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 1-24

10.22103/jab.2018.1876

مصطفی احمدی زاده؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ قاسم محمدی نژاد؛ نادعلی باقری؛ راکش کومار سینگ


بررسی تنوع ژنتیکی یک کلکسیون بین المللی برنج به وسیله نشانگر ریزماهواره

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 19-32

10.22103/jab.2016.1416

مجتبی جهانی مجتبی جهانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ قاسم محمدی نژاد


مطالعه نقش ژن‌هایPR2 وPAL در مقاومت گیاه برنج به باکتری Acidovorax avenae subsp. Avenae

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 67-82

10.22103/jab.2016.1391

امیر مسعود حیدری نژاد؛ ولی اله بابایی زاد؛ حشمت اله رحیمیان


بررسی مقاومت دو رقم برنج در تعامل با قارچ عامل سوختگی غلاف،AG1-1A Rhizoctonia solani

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 97-112

10.22103/jab.2016.1393

محمد سیاری؛ ولی اله بابایی زاد؛ محمد علی تاجیک قنبری؛ حشمت اله رحیمیان


تجزیه مولکولی صفات مرتبط با رشد رویشی برنج

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 67-86

10.22103/jab.2013.1213

حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد؛ عاطفه صبوری؛ سعید نواب پور


بررسی پروتئوم پیام رسانی خشکی در ریشه برنج

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 87-100

10.22103/jab.2013.1203

ندا سلطانی؛ قاسم حسینی سالکده


ردیابی ژن عامل طول دانه برنج (GS3) در جمعیتهای تلاقی مرکب با استفاده از نشانگرهای مولکولی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 159-170

10.22103/jab.2013.1196

کاملیا کتالاتی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ غفار کیانی؛ سید حمید رضا هاشمی


مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده میزان سدیم و پتاسیم در برنج تحت تنش شوری

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 81-102

10.22103/jab.2009.1151

قاسم محمدی نژاد؛ راکش کومار سینگ؛ احمد ارزانی؛ عبدالمجید رضایی؛ حسین صبوری؛ محمد مهدی مجیدی؛ محمد حسین فتوکیان؛ علی مومنی؛ گلن گریگوریو