کلیدواژه‌ها = PCR-SSCP
مطالعه بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز(DUMPS) در گاوهای سرابی با تکنیک PCR-SSCP و PCR-RFLP

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.168

محمد رضا نصیری؛ شاهرخ قوّتی؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد دوستی؛ مرتضی مهدوی؛ بلال صادقی؛ محمد رضا آرمین


شناسایی جهش های جدید در اگزون 8 ژن BMPR1B در گوسفندان ایرانی نژاد لری-بختیاری، شال، قزل و افشاری

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-14

10.22103/jab.2016.1542

شاهین اقبال سعید؛ حمیدرضا امینی؛ فرزاد رشیدی؛ داود ولایتی؛ شیلا پورعلی


مطالعه چندشکلی اگزون 4 ژن -IIGF و ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در بز نژاد مهابادی به روش PCR-SSCP

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 133-146

10.22103/jab.2014.1317

لیلا قره داغی؛ حسین مرادی شهر بابک؛ مصطفی صادقی؛ مهدی گنج خانلو


مطالعه ساختار ژنتیکی جایگاه ژن کالپاستاتین به روش PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفند نژاد لری بختیاری

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 49-66

10.22103/jab.2014.1221

محسن عالی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ حسین مرادی شهر بابک؛ مصطفی صادقی


مطالعه چند شکلی در ناحیه پروموتور ژن پروتئین شوک حرارتی (Hsp70) و ارتباط آن با صفت نرخ باروری درگاوهای هلشتاین و سرابی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 83-96

10.22103/jab.2014.1223

مختار غفاری؛ مصطفی صادقی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ رضا فرجی


مطالعه چندشکلی ژن IGFBP3 و ارتباط آن با صفات لاشه و ترکیب اسیدهای چرب و برخی فراسنجه‌های خون در گوسفند نژاد زل با روش PCR-SSCP

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 97-110

10.22103/jab.2014.1224

علی قاضی خانی شاد؛ حسین مرادی شهر بابک؛ مصطفی صادقی؛ رضا فرجی؛ محمدرضا محمد آبادی


بررسی اثرات چند شکلی ژن‌های POU1F1، IGF1 وLeptin بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند نژاد ماکوئی

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 33-44

10.22103/jab.2013.1210

عباس حاجی حسینلو؛ علی هاشمی؛ نصراله پیرانی؛ سعادت صادقی؛ فرزانه فیل کوش مقدم


بررسی چندشکلی ژن POU1F1 و ارتباط آن با صفات بیومتریک در گوسفندان ماکویی به روش PCR-SSCP

دوره 3، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 59-70

10.22103/jab.2012.1166

فرزانه فیل کوش مقدم؛ نصراله پیرانی؛ جلیل شجاع؛ قربان الیاسی؛ اکبر تقی زاده؛ عباس حاجی حسینلو


مقایسه چند شکلی در ژن مبدل سیگنال و فعال کننده نسخه برداری (STAT5A) در گاو های نژاد هلشتاین و سیمنتال

دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 83-96

10.22103/jab.2012.378

مجتبی نجفی؛ قدرت الله رحیمی؛ مسعود بابایی؛ زربخت انصاری