کلیدواژه‌ها = تنظیم ژن پس از رونویسی
مطالعهmiRNA های درگیر در تنش‌های شوری و خشکی و هستی‌شناسی ژن‌های هدف در گونه‌های Brassica

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 103-132

10.22103/jab.2022.20206.1429

ندا ذوالفقاری خطبه سرا؛ محمد محسن زاده گلفزانی؛ محمدمهدی تقوایی؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی