کلیدواژه‌ها = ترانسکریپتوم
شناسایی ژن‌های درگیر در انتقال یون‌ها در پاسخ به تنش شوری بالا در گیاهچه‌های برنج

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 69-84

10.22103/jab.2022.19689.1409

مژده اکبرزاده للکامی؛ محمدهادی پهلوانی؛ خلیل زینلی نژاد؛ کیوان مهدوی ماشکی؛ آندریاس پی.ام وبر؛ دومینیک بریل‌هاوس


مطالعه ژن‌ها و SNPهای کدکننده ژنوم بافت مغز زنبورعسل در ارتباط با صفات رفتاری در دو زیرگونه ایتالیایی و آفریقایی با استفاده از داده‌های ترانسکریپتومی (RNA-Seq)

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 171-192

10.22103/jab.2022.15887.1235

علی اکبر حسن خانی؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد مرادی شهربابک؛ ابوالفضل بهرامی؛ غلامعلی نهضتی پاقلعه؛ محمدحسین بنابازی