شناسائی QTLهای موثر در وزن هزار دانه جو با استفاده از نشانگرهای مولکولی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 15-30

10.22103/jab.2017.1749

زهرا پریخانی؛ بهزاد صادق‌زاده؛ سید ابوالقاسم محمدی


شناسایی ملکولی تعدادی از ارقام و پایه های سیب توسط نشانگر SSR

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 17-26

10.22103/jab.2010.1155

رومینا جهرمی شیرازی؛ منصوره کشاورزی؛ محمدرضا نقوی


بررسی تنوع آللی و کیفیت پروتئین های ذخیره ای بذر در گندم های دوروم

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 17-36

10.22103/jab.2014.1219

معصومه رجبی هشتجین؛ محمد حسین فتوکیان؛ مصطفی آقایی سریر زه؛ محسن محمدی


مطالعه اثر ناحیه ژنومی حامل ژن Hd1 بر زمان خوشه دهی در برنج

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 17-32

10.22103/jab.2014.1324

اسداله احمدی خواه؛ لیلا نیری پسند


بهینه‌سازی باززایی مستقیم گون (Astragalus verus ) در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 10، شماره 3، دی 1397، صفحه 17-30

10.22103/jab.2018.2205

صفیه ابراهیمی؛ فاطمه ذاکر تولایی؛ محمد زارع مهرجردی؛ محمود قربانزاده نقاب


موفقیت های کشاورزی مولکولی (Molecular farming) در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.164

مختار جلالی جواران؛ مهدی محب الدینی؛ اسد معصومی اصل؛ حیدر سیفی نبی آباد؛ هوشنگ علیزاده؛ فریدون مهبودی؛ احمد اسماعیلی؛ حمید رجبی معماری؛ احمد معینی؛ حسین هنری؛ خدیجه باقری؛ محمد مهدی یعقوبی؛ علیرضا زبرجدی؛ محمد جواد رسایی؛ علی محمد شکیب؛ فاطمه رهبری زاده؛ حسین معصومی؛ مهدی فروزنده مقدم؛ غلامرضا شریفی سیرچی؛ سبا دیمیاد؛ احمد سادات نوری؛ ندا ویشلقی؛ اکبر حسینی پور؛ نازنین طاهری جوان؛ شهلا رزمی؛ پویا رحیمی فر؛ بابک لطیف؛ مریم عبدلی نسب؛ حامد اژدری؛ مسلم پورخالقی؛ آرش رزمی؛ حسین خسروی؛ هادی کاظمی


کلونینگ، بررسی خصوصیات ملکولی و پیش‌بینی بیان مجازی ژن فیتاز phyC از باسیلوس سابتیلیس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 19-33

10.22103/jab.2012.465

حمید آریان نژاد؛ محمد رضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ رضا ولی زاده؛ احمد آسوده؛ شاهرخ ‌قوتی


موفقیت های کشاورزی مولکولی (Molecular farming) در ایران

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 19-48

10.22103/jab.2009.1148

مختار جلالی جواران؛ مهدی محب الدینی؛ اسد معصومی اصل


مطالعه تنوع ژنتیکی توده‌های بومی آفتابگردان‌ آجیلی (Helianthus annuus L.) ایران با استفاده از نشانگر‌های رتروترنسپوزونی IRAP

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 19-34

10.22103/jab.2014.1290

اشکان بصیر نیا؛ رضا درویش زاده؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ علیرضا نبی پور


بررسی تنوع ژنتیکی یک کلکسیون بین المللی برنج به وسیله نشانگر ریزماهواره

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 19-32

10.22103/jab.2016.1416

مجتبی جهانی مجتبی جهانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ قاسم محمدی نژاد


بررسی پایداری بیان برخی ژن‌های مرجع به‌روش Real-Time PCR تحت تنش زیستی در گیاه برنج

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 19-36

10.22103/jab.2019.2473

حمیدرضا قربانی؛ سید حمیدرضا هاشمی ‌پطرودی؛ مهدی رستمی


آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکرومB ژنوم میتوکندری چند نژاد بز بومی ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 19-34

10.22103/jab.2020.2521

فرهاد صمدیان؛ هوشنگ دارفرین؛ مصطفی قادری زفره‎ای؛ آزاده ترابی؛ مریم شریعت


بیان فاکتور رشد استخوانی نوترکیب انسانی2 (rhBMP2) در ریشه‌های موئین تراریخت توتون

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 21-34

10.22103/jab.2018.2065

بلال دهقانی؛ امیر موسوی؛ صادق حسن نیا؛ علی هاتف سلمانیان؛ علی شرفی؛ محمد رضا افتخاریان قمصری