نویسنده = محمد مهدی مجیدی
مکان¬یابی ژن¬های کمی کنترل¬کننده میزان سدیم و پتاسیم در برنج تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.167

قاسم محمدی نژاد؛ احمد ارزانی؛ عبدالمجید رضایی؛ راکش کومارسینگ؛ حسین صبوری؛ محمد مهدی مجیدی؛ محمد حسین فتوکیان؛ علی مومنی؛ وگلن گریگوریو


بررسی عملکرد ژن OsVP1 از طریق مطالعه لاین¬‌های جهش¬یافته برنج

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 89-102

10.22103/jab.2012.484

فاطمه هاشمی؛ زهرا سادات شُبَّر؛ محمد مهدی مجیدی