نویسنده = رسول خدابخش‌زاده
شناسایی جایگاه‌های ژنی مؤثر بر عدم تقارن اسکلتی در بلدرچین ژاپنی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 69-84

10.22103/jab.2017.1634

سعید سهرابی؛ علی اسماعیلی زاده؛ محمدرضا محمد آبادی؛ حسن مرادیان؛ احسان نصیری فر؛ رسول خدابخش‌زاده