کلیدواژه‌ها = بیان موقت
بیان موقت و خالص‌سازی پروتئین پروکیموزین در گیاه توتون با استفاده از وکتور ویروسی

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 45-66

10.22103/jab.2021.16588.1262

اسماعیل ضیایی؛ محمد هادی اسکندری؛ علی نیازی؛ مرضیه موسوی نسب؛ محمود امین لاری


بررسی اثر بهینه‌سازی کدونی بر میزان بیان نانوبادی Anti-VEGF

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 81-100

10.22103/jab.2018.2016

مژگان سلیمانی زاده؛ عبدالرضا باقری؛ مختار جلالی جواران؛ علیرضا سیفی؛ مهدی بهدانی؛ فاطمه کاظمی


بیان و خالص سازی پروتئین حرکتی ویروس موزائیک پیسک سبز خیار با استفاده از سامانه حامل ویروس گیاهی

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 143-161

10.22103/jab.2013.1217

سید محسن نساج حسینی؛ مسعود شمس بخش؛ علی هاتف سلمانیان؛ شای دونگ یه