کلیدواژه‌ها = چندشکلی
بررسی چندشکلی ژن Hsp70 در مرغ‌های بومی استان خوزستان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 81-100

10.22103/jab.2020.12806.1081

محمود نظری؛ فاطمه ثعلبی؛ سوسن رادپور


توالی یابی و شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن میوستاتین در شترهای تک کوهانه و دوکوهانه

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 120-135

10.22103/jab.2016.1551

نعمت هدایت ایوریق؛ وحید واحدی؛ رضا سیدشریفی؛ آزاده بوستان


توالی‌یابی ناحیه اگزون سوم ژن IGF1 در گوسفند

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 83-96

10.22103/jab.2016.1392

سعیده سجادی زرجانی؛ محمدرضا بحرینی بهزادی؛ مجید فردایی


بررسی تنوع ژنتیکی پنج جمعیت گوسفند ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 143-158

10.22103/jab.2016.1396

محمدتقی واجدابراهیمی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه


مطالعه چندشکلی اگزون 4 ژن -IIGF و ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در بز نژاد مهابادی به روش PCR-SSCP

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 133-146

10.22103/jab.2014.1317

لیلا قره داغی؛ حسین مرادی شهر بابک؛ مصطفی صادقی؛ مهدی گنج خانلو


مطالعه تنوع ژنتیکی توده های آویشن ایران با استفاده از نشانگرهای نیمه تصادفی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 147-162

10.22103/jab.2014.1318

فرزانه مجیری؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حسن مداحی عارفی؛ هادی احمدی


تأثیر ژن TGF3 بر ارزش های فنوتیپی و ارثی صفات وزن بدن در مرغ بومی استان فارس

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 125-136

10.22103/jab.2014.1226

آمنه محمدی فر؛ سید علی فقیه ایمانی؛ محمد رضا محمدآبادی؛ محمد سفلایی


بررسی چندشکلی ژن POU1F1 و ارتباط آن با صفات بیومتریک در گوسفندان ماکویی به روش PCR-SSCP

دوره 3، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 59-70

10.22103/jab.2012.1166

فرزانه فیل کوش مقدم؛ نصراله پیرانی؛ جلیل شجاع؛ قربان الیاسی؛ اکبر تقی زاده؛ عباس حاجی حسینلو