نویسنده = رضا معالی امیری
نقش پلی‌آمین‌ها در پاسخ به تنش‌های غیر زیستی

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 141-164

10.22103/jab.2023.21104.1463

سعید امینی؛ رضا معالی امیری


ارزیابی فعالیت برخی از آنزیم‌های دفاعی نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش سرما

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 85-98

10.22103/jab.2017.1635

سمانه کرمی معلم؛ رضا معالی امیری؛ هوتن وفایی؛ یاسمن نظیری


تغییر متابولیکی مسیر اکسی‌لیپین در پاسخ به تنش سرما در نخود

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 95-110

10.22103/jab.2016.1421

رضا معالی امیری؛ بهزاد صادق زاده؛ یدالله فرایدی