نویسنده = حجت اسدالله پورنعنایی
شناسایی تنوع ژنوم در اکوتیپ‌‌های مختلف بزهای بومی ایران با استفاده از روش توالی‌یابی کل ژنوم

دوره 15، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 1-18

10.22103/jab.2023.20642.1447

زینب امیری؛ احمد آیت اللهی مهرجردی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ حجت اسدالله پور نعنائی


ارزیابی پتانسیل ژنتیکی اکوتیپ‌های مرغ بومی ایران به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 119-132

10.22103/jab.2022.19103.1389

حامد خراطی کوپا؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ حجت پورنعنایی


بیان ژن لپتین در بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCR

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 197-214

10.22103/jab.2021.17334.1305

محمدرضا محمدآبادی؛ حجت اسدالله پورنعنایی