کلیدواژه‌ها = تنش شوری
بررسی پروتئوم برگ کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تنش شوری

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 64-51

10.22103/jab.2018.2014

نیما دولت‌آبادی1؛ محمود تورچی؛ مصطفی ولیزاده؛ علی بنده‌حق


بررسی بیوانفورماتیکی توالی‌های EST سنبله گندم چینی بهاره تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 33-50

10.22103/jab.2016.1544

زهرا زینتی؛ عباس عالم‏زاده؛ اسماعیل ابراهیمی