نویسنده = اسد معصومی اصل
موفقیت های کشاورزی مولکولی (Molecular farming) در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.164

مختار جلالی جواران؛ مهدی محب الدینی؛ اسد معصومی اصل؛ حیدر سیفی نبی آباد؛ هوشنگ علیزاده؛ فریدون مهبودی؛ احمد اسماعیلی؛ حمید رجبی معماری؛ احمد معینی؛ حسین هنری؛ خدیجه باقری؛ محمد مهدی یعقوبی؛ علیرضا زبرجدی؛ محمد جواد رسایی؛ علی محمد شکیب؛ فاطمه رهبری زاده؛ حسین معصومی؛ مهدی فروزنده مقدم؛ غلامرضا شریفی سیرچی؛ سبا دیمیاد؛ احمد سادات نوری؛ ندا ویشلقی؛ اکبر حسینی پور؛ نازنین طاهری جوان؛ شهلا رزمی؛ پویا رحیمی فر؛ بابک لطیف؛ مریم عبدلی نسب؛ حامد اژدری؛ مسلم پورخالقی؛ آرش رزمی؛ حسین خسروی؛ هادی کاظمی


ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ‌های چغندرقند (Beta vulgaris L.) با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 127-141

10.22103/jab.2017.1754

حمیده کیخسروی؛ مسعود دهداری؛ اسد معصومی اصل


بررسی تنوع و روابط ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های انگور Vitis vinifera L.)) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 129-142

10.22103/jab.2016.1395

محمدقاسم کشاورزخوب؛ شاهرخ قرنجیک؛ اسد معصومی اصل؛ بابک عبدالهی مندولکانی


موفقیت های کشاورزی مولکولی (Molecular farming) در ایران

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 19-48

10.22103/jab.2009.1148

مختار جلالی جواران؛ مهدی محب الدینی؛ اسد معصومی اصل