تعداد دوره‌ها

14

تعداد شماره‌ها

48

تعداد مقالات

480

تعداد نویسندگان

1,362

--------------------------

تعداد مقالات ارسال شده

454

تعداد مقالات رد شده

185

درصد عدم پذیرش

41

تعداد مقالات پذیرفته شده

193

درصد پذیرش

43

زمان پذیرش (روز)

181

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

28

تعداد داوران

591

 

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، مقالات علمی- پژوهشی را به شکل مقاله، مقاله کوتاه و مقاله مروری (به دعوت هیئت تحریریه از متخصصان و صاحب‌نظران) که حاصل پژوهش در زمینه‌های بیوتکنولوژی کشاورزی (اعم از گیاهی، دام و طیور، آبزیان و در رابطه با کشت بافت، مهندسی ژنتیک، نشانگرها و...) باشند منتشر می‌کند.

 چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: 1. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان)، 2. فایل مشخصات نویسندگان با فرمت یاد شده؛ 3.  فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و 4. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود). مجله بیوتکنولوژی کشاورزی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی برای چاپ  مقاله هیچ هزینه ای دریافت نمی کند.

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی بر اساس ارزیابی و رتبه‌بندی سال 1400کمیسیون نشریات وزارت عتف دارای «رتبه الف» است. 

شماره جاری: دوره 14، شماره 4، دی 1401 

روابط ژنتیکی بین گونه‌ها و ارقام جنس پسته (Pistacia L.) به‌وسیله نشانگر SCoT

صفحه 1-20

10.22103/jab.2022.18817.1374

محسن سعدلو پاریزی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ حجت هاشمی نسب


شناسایی ژن‌های درگیر در انتقال یون‌ها در پاسخ به تنش شوری بالا در گیاهچه‌های برنج

صفحه 69-84

10.22103/jab.2022.19689.1409

مژده اکبرزاده للکامی؛ محمدهادی پهلوانی؛ خلیل زینلی نژاد؛ کیوان مهدوی ماشکی؛ آندریاس پی.ام وبر؛ دومینیک بریل‌هاوس


مطالعهmiRNA های درگیر در تنش‌های شوری و خشکی و هستی‌شناسی ژن‌های هدف در گونه‌های Brassica

صفحه 103-132

10.22103/jab.2022.20206.1429

ندا ذوالفقاری خطبه سرا؛ محمد محسن زاده گلفزانی؛ محمدمهدی تقوایی؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی


شناسایی ساختار جمعیتی اسبهای ترکمن و درهشوری با استفاده از روشهای PCA، DAPC و SPC

صفحه 201-220

10.22103/jab.2022.18795.1372

غزاله جوانمرد؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ جواد رحمانی نیا؛ مهدی عباسی فیروزجایی؛ محمد باقر زندی


آنالیز شبکه هم‌‌بیان ژن وزنی (WGCNA) در جو و بیان ژن های هاب درگیر در مرحله جوانه‌زنی

صفحه 247-267

10.22103/jab.2022.20183.1427

زهره حاجی برات؛ عباس سعیدی؛ محمد رضا غفاری؛ مهرشاد زین العابدینی؛ ژهرا حاجی برات


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشکده کشاورزی و پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی) و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

مدیر نشریه سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان