تعداد دوره‌ها

14

تعداد شماره‌ها

46

تعداد مقالات

456

تعداد نویسندگان

1,275

--------------------------

تعداد مقالات ارسال شده

412

تعداد مقالات رد شده

173

درصد عدم پذیرش

42

تعداد مقالات پذیرفته شده

168

درصد پذیرش

41

زمان پذیرش (روز)

186

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

24

تعداد داوران

561

 

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، مقالات علمی- پژوهشی را به شکل مقاله، مقاله کوتاه و مقاله مروری (به دعوت هیئت تحریریه از متخصصان و صاحب‌نظران) که حاصل پژوهش در زمینه‌های بیوتکنولوژی کشاورزی (اعم از گیاهی، دام و طیور، آبزیان و در رابطه با کشت بافت، مهندسی ژنتیک، نشانگرها و...) باشند منتشر می‌کند.

 چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: 1. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان)، 2. فایل مشخصات نویسندگان با فرمت یاد شده؛ 3.  فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و 4. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود). مجله بیوتکنولوژی کشاورزی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی برای چاپ  مقاله هیچ هزینه ای دریافت نمی کند.

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی بر اساس ارزیابی و رتبه‌بندی سال 1399 کمیسیون نشریات وزارت عتف دارای «رتبه الف» است. 

شماره جاری: دوره 14، شماره 2، تیر 1401 

بیان موقت و خالص‌سازی پروتئین پروکیموزین در گیاه توتون با استفاده از وکتور ویروسی

صفحه 45-66

10.22103/jab.2021.16588.1262

اسماعیل ضیایی؛ محمد هادی اسکندری؛ علی نیازی؛ مرضیه موسوی نسب؛ محمود امین لاری


نقش رازیانه بر بیان ژن DLK1 در بافت قلب گوسفند

صفحه 155-170

10.22103/jab.2022.19402.1399

محمدرضا محمدآبادی؛ دیانا شبان جرجندی؛ زهرا عرب پور؛ فاطمه ابارقی؛ حسینعلی ساسان؛ فرهاد بردبار


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشکده کشاورزی و پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی) و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

مدیر نشریه سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان