داوران

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی رتبه علمی تحصیلات شهر سمت / سازمان publons
محمدرضا محمدآبادی mrm2005@gmail.com استاد دکترای تخصصی کرمان استاد بخش علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان publons
رضا معالی امیری rmamiri@ut.ac.ir دکترای تخصصی   دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران publons
محمود نظری fat_sa_2005@yahoo.com استادیار دکترای تخصصی اهواز استادیار گروه علوم دامی –دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی-ایران publons
غلام خداکرمیان khodakaramian@yahoo.com دکترای تخصصی   همدان دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی publons
غلامرضا شریفی سیرچی sharifisirchi@yahoo.com کرمان استادیار بخش بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان publons
فرهاد نظریان فیروزآبادی nazarian.f@lu.ac.ir استاد دکترای تخصصی   دانشگاه لرستان publons
رسول اصغری زکریا rrasghari@yahoo.com دکترای تخصصی   اردبیل اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی publons
سجاد رشیدی منفرد rashidims@modares.ac.ir استادیار دکترای تخصصی Tehran بیوتکنولوژی- دانشگاه تربیت مدرس publons
محمد حسین فتوکیان fotokian@yahoo.com دانشیار دکترای تخصصی   گروه بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه شاهد publons
کبری مقصودی k_maghsoudi1982@yahoo.com استادیار دکترای تخصصی   دانشگاه شهید باهنر کرمان publons
زهرا رودباری rodbari.zahra@gmail.com استادیار دکترای تخصصی   گروه علوم دام-دانشکده کشاورزی- دانشگاه جیرفت publons
علی اکبر مسعودی masoudia@modares.ac.ir دکترای تخصصی   تهران تهران-دانشگاه تربیت مدرس publons
مهدی وفای واله me_va84@yahoo.com دانشیار دکترای تخصصی   دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل publons
عبداله رمضانی قرا a.ramzani@ujiroft.ac.ir استادیار دکترای تخصصی   گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جیرفت publons
مقصود پژوهنده pazhouhandeh@gmail.com دانشیار دکترای تخصصی   تبریز کیلومتر 35 جاده تبریز آذرشهر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشکده کشاورزی گروه بیوتکنولوژی publons
علیرضا اطمینان alietminan55@yahoo.com دانشیار دکترای تخصصی   گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران publons
مرضیه اتحادپور m.etehadpour@gmail.com استادیار دکترای تخصصی   گروه علوم باغبانی گرایش ژنتیک ملکولی و بیوتکنولوژی محصولات باغبانی publons
آزاده ترابی azadehtorabi@gmail.com استادیار دکترای تخصصی کرمان استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، publons
مسعود توحیدفر gtohidfar@yahoo.com دکترای تخصصی   دانشیار، دانشکده علوم و زیست فنآوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. publons
فریبا رفیعی fariba.rafiei@gmail.com استادیار دکترای تخصصی شهرکزد گروه ژنتیک و اصلاح نباتاتات شهرکرد publons
حمید خیرالدین hamid.kheyrodin@semnan.ac.ir استادیار دکترای تخصصی   استاد یار سمنان دانشگاه سمنان publons
محمد محسن زاده گلفزانی mohsenzadeh_mohammad@yahoo.com استادیار دکترای تخصصی   استادیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، publons
علی اکبر مظفری a.mozafari@uok.ac.ir دکترای تخصصی   سنندج دانشگاه کردستان publons
اصغر عبادی asghar_ebadi@uma.ac.ir   استادیار دانشگاه محقق اردبیلی publons
فریبرز زارع نهندی fzaare@gmail.com دکترای تخصصی   تبریز دانشگاه تبریز،‌ دانشکده کشاورزی،‌ گروه باغبانی publons
سید ابراهیم سیفتی seifati@yazd.ac.ir استادیار     دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد publons
مژگان سلیمانی زاده m.soleimani380@gmail.com استادیار دکترای تخصصی   دانشکده کشاورزی-دانشگاه هرمزگان publons
مجتبی طهمورث پور m_tahmoorespur@yahoo.com   مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد - گروه علوم دام publons
مهدی رحیمی mehdi83ra@yahoo.com دانشیار دکترای تخصصی کرمان کرمان کرمان- انتهای بلوار هفت باغ علوی- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته- پژوهشکده علوم محیطی- گروه بیوتکنولوژِی publons
هومن راضی razi@shirazu.ac.ir     شیراز شیراز- باجگاه- دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز- بخش زراعت و اصلاح نباتات publons
فروغ سنجریان fsanjarian@nigeb.ac.ir دکترای تخصصی   پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری publons
علی ایزدی دربندی aizady@ut.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی   تهران تهران-کیلومتر20جاده خاوران-بلوار امام رضا پردیس ابوریحان-گروه زراعت و اصلاح نباتات -صندوق پستی 4117-11365 publons
محمدصادق ثابت ms.sabet@modares.ac.ir دکترای تخصصی   تهران- گیشا- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده کشاورزی- گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی publons
سنبل ناظری snazeri@basu.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی   گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران publons
مسعود اسدی فوزی masadifoozi@gmail.com دانشیار دکترای تخصصی   دانشگاه شهیدباهنر کرمان publons
زینب امیری zeynabamiri1237@gmail.com استادیار دکترای تخصصی   دانشگاه جیرفت publons
بهرام ملکی زنجانی malekizanjani.b@gmail.com دانشیار دکترای تخصصی زنجان گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه زنجان publons
عباس سعیدی asaidi@sbu.ac.ir استاد دکترای تخصصی   استاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران publons
محمدرضا سیاهپوش siahpoosh@scu.ac.ir دکترای تخصصی   دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز publons
مصطفی قادری mosmos741@yahoo.com دکترای تخصصی   یاسوج دانشگاه یاسوج دانشکده کشاورزی publons
رضا درویش زاده darvish_r2001@yahoo.com استاد دکترای تخصصی ارومیه دانشگاه ارومیه publons
حسینعلی رامشینی ramshini_h@ut.ac.ir   تهران دانشگاه تهران publons
محمدرضا نصیری nassiryr@gmail.com استاد دکترای تخصصی مشهد مشهد مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی بخش علوم دامی publons
دانیال کهریزی dkahrizi@yahoo.com دکترای تخصصی   کرمانشاه دانشگاه رازی کرمانشاه publons
حسین حمیدی نجات hamidinejat@yahoo.com استاد دکترای تخصصی   دانشگاه شهید چمران اهواز publons
جابر پناهنده jpanahandeh@yahoo.com دکترای تخصصی   تبریز دانشگاه تبریز دانشکده کشاورزی- گروه علوم باغبانی publons
مریم عبدلی نسب m.abdolinasab@gmail.com استادیار دکترای تخصصی   دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان-گروه بیوتکنولوژی publons
بهرام محمدسلطانی soltanib@modares.ac.ir دکترای تخصصی   تهران تقاطع بزرگراه جلال آل احمدوشهیدچمران دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی publons
رضا سیدشریفی reza_seyedsharifi@yahoo.com دانشیار دکترای تخصصی   عضو هیات علمی دانشگاه اردبیل publons
کبری مسلم خانی moslemkhany@yahoo.com دکترای تخصصی   باکتری شناسی- مرکز نهال و بذر کرج publons
مهدی محب الدینی mehdimohab@yahoo.com دانشیار دکترای تخصصی   هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی publons
سید شهرام شکرفروش shekar@shirazu.ac.ir استاد دکترای تخصصی   بخش بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز publons
علیرضا افشاریفر afshari@shirazu.ac.ir دکترای تخصصی   شیراز شیراز- کیلومتر12 جاده شیرازاصفهان-منطقه باجگاه-دانشکده کشاورزی-مرکز ویروس شناسی گیاهی publons
مصطفی محقق دولت آبادی mmuhaghegh@yu.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی   ژنتیک و اصلاح نژاد دام publons
قاسم محمدی نژاد mohammadinejad@yahoo.com دکترای تخصصی   کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان publons
علیرضا پورابوقداره a.poraboghadareh@gmail.com استادیار دکترای تخصصی   بخش غلات، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران publons
اسد معصومی اصل masumiasl@yahoo.com دکترای تخصصی   دانشگاه یاسوج دانشگاه یاسوج publons
بلال صادقی sadeghi.balal@uk.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی   گروه بعداشت مواد غذایی و بهداشت عمومی، دانشگاه شهید باهنر کرمان publons
حجت اسدالله پورنعنایی h.asadollahpour@agr.uk.ac.ir استادیار دکترای تخصصی   دانشگاه شمال-غرب چین publons
سمیه ساردویی نسب sardoueinasabs@gmail.com استادیار دکترای تخصصی   پژوهشگر موسسه IPK آلمان publons
علی قربانی رنجبری dr_alighorbani87@yahoo.com سایر دکترای تخصصی Mashhad دانشگاه تهران publons
معصومه رضایی مشایی m.rezaeimbio@gmail.com سایر دکترای تخصصی   گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل publons
محمد مجیدی mmajidi82@yahoo.com استادیار دکترای تخصصی تبریز تبریز، 35 کیلومتری جاده تبریز- مراغه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی publons
امین باقی زاده amin_4156@yahoo.com دانشیار دکترای تخصصی   کرمان کرمان - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته publons
مرتضی بیطرف ثانی m.bitaraf@areeo.ac.ir استادیار دکترای تخصصی   بخش تحقیقات علوم دامی. مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد. publons
احسان شکری e.shokri62@gmail.com استادیار دکترای تخصصی کرج عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی. بخش نانوتکنولوژی publons
مریم خضری ma_khezri@yahoo.com استادیار دکترای تخصصی تهران عضو هیات علمی بخش تحقیقات بیماری های گیاهی، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور publons
علی جوادمنش javadmanesh@um.ac.ir استادیار دکترای تخصصی   گروه علوم دامی-دانشکده کشاورزی-دانشگاه فردوسی مشهد-مشهد-ایران publons
سارا کبیرنتاج kabirs.bio@gmail.com سایر دکترای تخصصی ساری پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان،دانشگاه علوم کشاورزی، ساری، مازندران، ایران publons
واهه میناسیان v_minasyan@yahoo.com دکترای تخصصی   دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز publons
سیدمحمدمهدی مرتضویان mortazavian@ut.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی پاکدشت پاکدشت دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان- گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات publons
مهدی مهیجی mohayeji@uk.ac.ir استادیار دکترای تخصصی   کرمان عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان publons
ناصر صباغ نیا sabaghnia@maragheh.ac.ir   دانشگاه مراغه publons
هدایت باقری bagherihedayat@gmail.com دکترای تخصصی   همدان همدان- دانشگاه بوعلی سینا- گروه بیوتکنولوژی publons
علی اصغری ali_asgharii@yahoo.com دکترای تخصصی   کرمان- انتهای بزرگراه هفت باغ- پردیس دانش ماهان- مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی publons
علی اعلمی ali_aalami@yahoo.com دانشیار دکترای تخصصی رشت بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان. رشت publons
بهزاد حاجی اقراری bheghrari@yahoo.com استادیار دکترای تخصصی Jahrom گروه زیست فن آوری کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه جهرم publons
معصومه پوراسماعیل masoumehpouresmael@yahoo.com دکترای تخصصی   استادیار موسسه تحقیقات اص استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر publons
محمدرضا زارع مهرجردی zare@uk.ac.ir استاد دکترای تخصصی   استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان publons
رستم آقازاده aghazadeh1352@gmail.com استادیار دکترای تخصصی ماکو گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ماکو، ایران publons
علیرضا تاری نژاد atarinejad@yahoo.com دکترای تخصصی   تبریز تبریز-سه راهی آذرشهر ممقان-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-گروه بیوتکنولوژی publons
محمد دادپسند dadpasand@shirazu.ac.ir   دانشگاه شیراز publons
آرش جوانمرد arash_707@yahoo.com دکترای تخصصی   تبریز publons
خداداد مصطفوی mostafavik@gmail.com دانشیار دکترای تخصصی کرج گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی publons
غفار کیانی ghkiani@gmail.com استادیار دکترای تخصصی   استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری publons
سارا قارونی کاردانی saragharooni@yahoo.com استادیار دکترای تخصصی مشهد استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و publons
امیر حسین خلت آبادی فراهانی a-farahani@araku.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی   گروه علوم دامی publons
نسرین مشتاقی moshtaghi@ferdowsi.um.ac.ir دکترای تخصصی   دانشگاه فردوسی مشهد publons
افراسیاب راهنما a.rahnama@scu.ac.ir دکترای تخصصی   دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتات publons
فرزاد بنائی اصل f.banaei@rifr-ac.ir استادیار دکترای تخصصی کرج Assistant Professor,

Biotechnology Research Department,

RIFR Institute, Tehran, Iran,
publons
سجاد صاری خان sarikhan@ibrc.ir مربی دکترای تخصصی   سرپرست بانک مولکولی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران publons
علی کاظمی پور ali.kazemi110@gmail.com دکترای تخصصی   کرمان دانشگاه باهنر دانشکده کشاورزی. بخش زراعت و اصلاح نباتات publons
غلامرضا صالحی gsalehi2002@yahoo.com دکترای تخصصی   کرج کرج-جاده مردآباد-روبروی ترمینال شهید کلانتری-پژوهشکده بیوتکنولوژی publons
پرستو مجیدیان parastoomajidian@yahoo.com استادیار دکترای تخصصی   گروه اصلاح نباتات-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران publons
احسان شهبازی eh_shahbazi@sku.ac.ir استادیار دکترای تخصصی   شهرکرد شهرکرد-دانشکده کشاورزی-گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی publons