نویسنده = منصور امیدی
جداسازی ژن (GmNARK) ناقل کلسیم و بررسی الگوی بیانی آن در سویا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.165

علی ایزدی دربندی؛ مارک کینکما؛ پیتر گرشوف؛ بهمن یزدی صمدی؛ منصور امیدی


بررسی کال زایی و جنین زایی سوماتیکی در زیره سیاه (.Bunium persicum Boiss)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 69-86

10.22103/jab.2013.1202

سید احمد سادات توری؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ عباس قمری زارع؛ منصور امیدی؛ مریم حوری


اثر نانوذره TiO2 برصفات جوانه زنی و شاخص های سیتوژنتیکی گیاه جو

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 13-26

10.22103/jab.2013.1186

سهیلا تکلو؛ داریوش داودی؛ منصور امیدی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ فرانک روزبه؛ عبدالرحمن رسول نیا