نویسنده = زهرا سادات شُبَّر
بررسی عملکرد ژن OsVP1 از طریق مطالعه لاین¬‌های جهش¬یافته برنج

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 89-102

10.22103/jab.2012.484

فاطمه هاشمی؛ زهرا سادات شُبَّر؛ محمد مهدی مجیدی


شناسایی و کلون‌سازی خانواده ژنی چالکون سنتاز گیاه خار مریم (Silybum marianum L.)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 49-63

10.22103/jab.2012.467

سپیده سنجری؛ محسن ابراهیمی؛ طاهره حسنلو؛ احمد سادات نوری؛ زهرا سادات شبّر