نویسنده = اردشیر نجاتی جوارمی
مطالعه چند شکلی در ناحیه پروموتور ژن پروتئین شوک حرارتی (Hsp70) و ارتباط آن با صفت نرخ باروری درگاوهای هلشتاین و سرابی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 83-96

10.22103/jab.2014.1223

مختار غفاری؛ مصطفی صادقی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ رضا فرجی


کاوش ژنومیک تمایز جمعیتی در نژادهای زل و لری¬بختیاری

دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 57-70

10.22103/jab.2012.369

محمدحسین مرادی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد مرادی شهربابک؛ کن دادز؛ جان مک اوان