نویسنده = سید باقر محمودی
تراریخت سازی چغندرقند با ژن کیتیناز لوبیا و افزایش مقاومت به بیمارگر Alternaria alternata

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 175-200

10.22103/jab.2015.1358

آزاده گودرزی؛ ناصر صفایی؛ مراد جعفری؛ سید باقر محمودی؛ مسعود توحیدفر


ردیابی Polymyxa betae در ریشه چغندر قند با استفاده از روش های میکروسکوپی، سرولوژیکی و مولکولی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 117-128

10.22103/jab.2012.486

فاطمه حسن زاده؛ سعید رضائی؛ سید باقر محمودی؛ پیمان نوروزی؛ محمدرضا صفرنژاد؛ حسین صفرپور