نویسنده = محمدرضا محمدآبادی
بررسی بیان ژن MYH7 در بافت‌های ران، دست و راسته بره‌های پرواری نژاد کرمانی

دوره 15، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 217-236

10.22103/jab.2023.21524.1486

سمیرا شکری؛ امین خضری؛ محمدرضا محمدآبادی؛ حمید خیرالدین


تاثیر شاهدانه بر بیان ژن DLK1 در بافت‌ قلب بره‌های کرمانی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 217-234

10.22103/jab.2023.21265.1471

سید علی اصغر جعفری احمدآبادی؛ حشمت‌اله عسکری‌همت؛ محمدرضا محمدآبادی؛ مسعود اسدی فوزی؛ مهدی منصوری


کاربرد انتخاب ژنومی در بهبود برنامه‏های اصلاح نژاد مولکولی در آبزیان

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 133-156

10.22103/jab.2022.20339.1436

رضا پسندیده؛ محمدرضا محمدآبادی؛ مجید پسندیده


پروفایل بیانی ژن DNAH1در بافت بیضه بز کرکی راینی

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 243-256

10.22103/jab.2022.20199.1428

محمدرضا محمدآبادی؛ حمید خیرالدین؛ آیگین لطیفی؛ اولنا بابنکو ایوانیونا


نقش رازیانه بر بیان ژن DLK1 در بافت قلب گوسفند

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 155-170

10.22103/jab.2022.19402.1399

محمدرضا محمدآبادی؛ دیانا شبان جرجندی؛ زهرا عرب پور؛ فاطمه ابارقی؛ حسینعلی ساسان؛ فرهاد بردبار


الگوی بیانی ژن p32 در بافت‌های ران، دست، راسته و چربی پشت بره کرمانی

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 183-200

10.22103/jab.2022.18782.1371

زهرا عرب پور؛ محمدرضا محمدآبادی؛ امین خضری


اهمیت تغذیه در بیان ژن، همانندسازی، ترمیم و پیشگیری از آسیب DNA

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 205-222

10.22103/jab.2021.18022.1332

محمدرضا محمدآبادی؛ فاطمه حسن زاده داورانی


بیان ژن لپتین در بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCR

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 197-214

10.22103/jab.2021.17334.1305

محمدرضا محمدآبادی؛ حجت اسدالله پورنعنایی


پروفایل بیانی mRNA مختص بافت ژن ESR2 در بز

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 167-181

10.22103/jab.2021.17011.1284

محمدرضا محمدآبادی


پروفایل بیانی mRNA مختص بافت ژن BMP15 در بز

دوره 12، شماره 3، آبان 1399، صفحه 191-208

10.22103/jab.2020.16687.1274

محمدرضا محمدآبادی؛ محمد سفلایی


نقش اپی‌‌ژنتیک در تنظیم مکانیسم‌های دفاعی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 143-172

10.22103/jab.2019.14344.1145

محمدرضا محمدآبادی؛ فاطمه حسن زاده داورانی


بیان ژن لپتین در بافت چربی زیرپوستی گاوهای هلشتاین با استفاده از Real Time PCR

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 135-150

10.22103/jab.2019.13778.1126

محمدرضا احسنی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ مسعود اسدی فوزی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ امین خضری؛ حمیدرضا اسماعیلی


مطالعه بیان ژن لپتین در بافت‌های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time PCR

دوره 10، شماره 3، دی 1397، صفحه 111-123

محمدرضا محمدآبادی؛ محبوبه کرد؛ محمود نظری


بررسی اگزون چهارم ژن کاپاکازئین گوسفند کرمانی با تکنیک PCR-RFLP

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 119-128

10.22103/jab.2018.1883

مریم محمودی؛ احمد آیت اللهی؛ محمدرضا محمدآبادی


روش های تولید پرندگان تراریخت و کاربرد آنها در زیست فناوری

دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 97-124

10.22103/jab.2012.379

محمدرضا نصیری؛ شاهرخ قوتی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ حمید آریان نژاد؛ علی دوستی