کلیدواژه‌ها = گاوهای بومی
مروری بر وضعیت و استراتژی‌های حفاظت از گاوهای بومی ایران

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 142-166

10.22103/jab.2020.14869.1178

زهرا عزیزی؛ مختارعلی عباسی؛ علی کاظمی؛ بهروز محمدنظزی؛ امیر طاهری یگانه؛ علیرضا حسنی بافرانی