کلیدواژه‌ها = PCR-RFLP
مطالعه بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز(DUMPS) در گاوهای سرابی با تکنیک PCR-SSCP و PCR-RFLP

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.168

محمد رضا نصیری؛ شاهرخ قوّتی؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد دوستی؛ مرتضی مهدوی؛ بلال صادقی؛ محمد رضا آرمین


بررسی اگزون چهارم ژن کاپاکازئین گوسفند کرمانی با تکنیک PCR-RFLP

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 119-128

10.22103/jab.2018.1883

مریم محمودی؛ احمد آیت اللهی؛ محمدرضا محمدآبادی


بررسی ارتباط چندشکلی ژن لپتین با صفات مرتبط با اندازه بدن در بزهای کرکی راینی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 97-109

10.22103/jab.2017.1753

مهدیه ضیاالدینی؛ الهه سنجری؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ محمدرضا محمدآبادی


ارتباط چند شکلی بخشی از ژن IGF-I با ارزش اصلاحی صفات تولیدی و تولید مثلی در بز کرکی راینی

دوره 9، شماره 1، تیر 1396، صفحه 81-94

10.22103/jab.2017.1670

محمد حسین ملایی؛ مسعود اسدی فوزی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ مهدیه منتظری


ارتباط چندشکلی اگزون 3 ژن میوستاتین با صفت دو قلوزایی در بز مرخز

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 105-118

10.22103/jab.2015.1135

کیوان خانی؛ علیرضا عبدالمحمدی؛ صاحب فروتنی فر؛ علیرضا زبرجدی


چند شکلی اگزون 2 ژن BMP15 در بز سرخ جبال بارز

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 69-80

10.22103/jab.2011.362

روح الله علی نقی زاده؛ محمدرضا محمد آبادی؛ سونیا زکی زاده