کلیدواژه‌ها = بافت قلب
تاثیر شاهدانه بر بیان ژن DLK1 در بافت‌ قلب بره‌های کرمانی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 217-234

10.22103/jab.2023.21265.1471

سید علی اصغر جعفری احمدآبادی؛ حشمت‌اله عسکری‌همت؛ محمدرضا محمدآبادی؛ مسعود اسدی فوزی؛ مهدی منصوری