کلیدواژه‌ها = توتون
بیان فاکتور رشد استخوانی نوترکیب انسانی2 (rhBMP2) در ریشه‌های موئین تراریخت توتون

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 21-34

10.22103/jab.2018.2065

بلال دهقانی؛ امیر موسوی؛ صادق حسن نیا؛ علی هاتف سلمانیان؛ علی شرفی؛ محمد رضا افتخاریان قمصری


مطالعه افزایش بیان ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی با استفاده از روش سرکوبی خاموشی ژن به کمک پروتئین P19

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-18

10.22103/jab.2016.1415

مهشید امیری؛ مختار جلالی جواران؛ پرستو احسانی؛ رحیم حداد


بررسی گیاهان ترانسپلاستومیک نسل اول (T1)توتون حاوی ژن اینترفرون گامای انسانی (hIFNg)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 123-138

10.22103/jab.2014.1296

مژگان سلیمانی زاده؛ مختار جلالی جواران؛ مریم نیکخواه؛ شهلا رزمی


بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون دسته بارلی و ویرجینیا با استفاده از چند شکلی طولی قطعات تکثیری

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 29-44

10.22103/jab.2013.1199

احمد رضا دادرس؛ حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد؛ عاطفه صبوری؛ مرداویج شعاعی