کلیدواژه‌ها = نشانگرهای مولکولی
روابط ژنتیکی بین گونه‌ها و ارقام جنس پسته (Pistacia L.) به‌وسیله نشانگر SCoT

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-20

10.22103/jab.2022.18817.1374

محسن سعدلو پاریزی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ حجت هاشمی نسب


شناسائی QTLهای موثر در وزن هزار دانه جو با استفاده از نشانگرهای مولکولی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 15-30

10.22103/jab.2017.1749

زهرا پریخانی؛ بهزاد صادق‌زاده؛ سید ابوالقاسم محمدی


بررسی تنوع و روابط ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های انگور Vitis vinifera L.)) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 129-142

10.22103/jab.2016.1395

محمدقاسم کشاورزخوب؛ شاهرخ قرنجیک؛ اسد معصومی اصل؛ بابک عبدالهی مندولکانی


مطالعه تنوع ژنتیکی توده‌های بومی آفتابگردان‌ آجیلی (Helianthus annuus L.) ایران با استفاده از نشانگر‌های رتروترنسپوزونی IRAP

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 19-34

10.22103/jab.2014.1290

اشکان بصیر نیا؛ رضا درویش زاده؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ علیرضا نبی پور