کلیدواژه‌ها = اسب کاسپین
بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی نشانه های ردپای انتخاب در چهار نژاد اصلی اسب ایرانی

دوره 15، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 19-44

10.22103/jab.2023.20153.1426

ُسیده فاطمه موسوی؛ محمد رزم کبیر؛ جلال رستم زاده؛ حمیدرضا سیدآبادی


شناسایی واریانت‌های ژنی اسب کاسپین با استفاده از نسل جدید توالی‌یابی ژنوم با کارایی بالا

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 101-116

10.22103/jab.2015.1343

بابک عارف نژاد؛ حمید کهرام؛ محمد مرادی شهربابک؛ ملک شاکری؛ یانگ دونگ؛ خیائولی ژانگ؛ ون وانگ؛ قاسم حسینی سالکده