کلیدواژه‌ها = تب برفکی
بررسی بیان mRNA ژن‌های IL-2 و IL-12 در خوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیر فعال شده تب برفکی تیپ O

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 113-126

10.22103/jab.2016.1525

ابراهیم هنربخش؛ علی ‏اصغر اسلمی‏ نژاد؛ محمد‏رضا نصیری؛ سعید زیبایی؛ رضا پسندیده


کلونینگ و بیان ژن غیر ساختاری 3ABC ویروس تب برفکی سروتایپ Oدر باکتری اشرشیاکلی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 43-56

10.22103/jab.2015.1351

سید امیر رضا پریزاده؛ محمد رضا نصیری؛ سعید زیبایی؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد رضا باسامی