کلیدواژه‌ها = نشانه‌های انتخاب
پویش ژنومی نشانه‌های انتخاب واگرا بین نژاد‌های اسب ترکمن و تروبرد

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 69-86

10.22103/jab.2023.21201.1469

سید میلاد حسینی؛ حسین مرادی شهربابک


بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی نشانه های ردپای انتخاب در چهار نژاد اصلی اسب ایرانی

دوره 15، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 19-44

10.22103/jab.2023.20153.1426

ُسیده فاطمه موسوی؛ محمد رزم کبیر؛ جلال رستم زاده؛ حمیدرضا سیدآبادی


تخمین عدم تعادل پیوستگی و پویش کل ژنومی جهت شناسایی جایگاه‌های ژنی تحت انتخاب مرتبط با وزن بدن در گوسفندان نژاد زندی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 151-172

10.22103/jab.2018.2020

حسین محمّدی؛ سید عباس رأفت؛ حسین مرادی؛ جلیل شجاع؛ محمد حسین مرادی