کلیدواژه‌ها = نشانگر
مکان‌یابی QTL‌های اصلی و اپیستاتیک و اثر متقابل آن‌ها با محیط برای عملکرد بیولوژیک در لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 67-83

10.22103/jab.2018.2068

حمزه حمزه؛ علی اصغری؛ سید ابولقاسم محمدی؛ امید سفالیان؛ سلیمان محمدی؛ مجتبی نور آیین