نویسنده = مژگان سلیمانی زاده
بررسی اثر بهینه‌سازی کدونی بر میزان بیان نانوبادی Anti-VEGF

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 81-100

10.22103/jab.2018.2016

مژگان سلیمانی زاده؛ عبدالرضا باقری؛ مختار جلالی جواران؛ علیرضا سیفی؛ مهدی بهدانی؛ فاطمه کاظمی


بررسی گیاهان ترانسپلاستومیک نسل اول (T1)توتون حاوی ژن اینترفرون گامای انسانی (hIFNg)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 123-138

10.22103/jab.2014.1296

مژگان سلیمانی زاده؛ مختار جلالی جواران؛ مریم نیکخواه؛ شهلا رزمی