نویسنده = مختار جلالی جواران
بررسی اثر بهینه‌سازی کدونی بر میزان بیان نانوبادی Anti-VEGF

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 81-100

10.22103/jab.2018.2016

مژگان سلیمانی زاده؛ عبدالرضا باقری؛ مختار جلالی جواران؛ علیرضا سیفی؛ مهدی بهدانی؛ فاطمه کاظمی


مطالعه افزایش بیان ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی با استفاده از روش سرکوبی خاموشی ژن به کمک پروتئین P19

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-18

10.22103/jab.2016.1415

مهشید امیری؛ مختار جلالی جواران؛ پرستو احسانی؛ رحیم حداد