نویسنده = شاهرخ قوتی
ریبونوکلئازها به عنوان عوامل درمانی بالقوه

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-56

10.22103/jab.2021.16862.1280

معصومه وکیلی ازغندی؛ محمدرضا نصیری؛ شاهرخ قوتی؛ علی جوادمنش


مهندسی و تولید آنزیم نوترکیب ریبونوکلئاز پانکراس گاوی (RNase A) به عنوان یک پتانسیل دارویی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 60-76

10.22103/jab.2020.16662.1268

معصومه وکیلی ازغندی؛ محمدرضا نصیری؛ شاهرخ قوتی؛ علی جوادمنش


روش های تولید پرندگان تراریخت و کاربرد آنها در زیست فناوری

دوره 2، شماره 2، آذر 1389، صفحه 97-124

10.22103/jab.2012.379

محمدرضا نصیری؛ شاهرخ قوتی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ حمید آریان نژاد؛ علی دوستی