نویسنده = امیر موسوی
‌بررسی الگوی بیان و ساختار ژن AGAMOUS-LIKE 6 (AGL6) در همگروه‌های سیر ایرانی (Allium sativum L.)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 155-174

10.22103/jab.2023.20915.1452

فهیمه قائمی زاده؛ فرشاد دشتی؛ امیر موسوی


طراحی و ساخت کاست رمزکننده عامل رشد اپیدرمی انسانی برای بیان در بذر گیاه جو

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 55-80

10.22103/jab.2021.18081.1335

شاهرخ گروسی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ کسری اصفهانی؛ تهمینه لهراسبی؛ امیر موسوی؛ علی هاتف سلمانیان


بیان فاکتور رشد استخوانی نوترکیب انسانی2 (rhBMP2) در ریشه‌های موئین تراریخت توتون

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 21-34

10.22103/jab.2018.2065

بلال دهقانی؛ امیر موسوی؛ صادق حسن نیا؛ علی هاتف سلمانیان؛ علی شرفی؛ محمد رضا افتخاریان قمصری