کلیدواژه‌ها = سویا
جداسازی ژن (GmNARK) ناقل کلسیم و بررسی الگوی بیانی آن در سویا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1389

10.22103/jab.2011.165

علی ایزدی دربندی؛ مارک کینکما؛ پیتر گرشوف؛ بهمن یزدی صمدی؛ منصور امیدی


بررسی برخی عوامل موثر در باززایی درون شیشه‌ای سویا (Glycine max L.)

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 121-138

10.22103/jab.2021.17917.1327

شریف بیابانی؛ رستم اقازاده؛ ابراهیم دورانی


بررسی بیان موقت آنتی ژن HA1 ویروس آنفلوانزای پرندگان (H5N1) در گیاهان یونجه، سویا و کاهو به روش آگرواینفیلتراسیون

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 61-80

10.22103/jab.2016.1419

افسانه سادات فرساد؛ سعید ملک زاده شفارودی؛ نسرین مشتاقی؛ فاطمه فتوحی؛ سعید زیبایی


جداسازی ژن (GmNARK) ناقل کلسیم و بررسی الگوی بیانی آن در سویا جداسازی ژن(GmNARK) ناقل کلسیم و بررسی الگوی بیان آن در سویا

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 49-62

10.22103/jab.2009.1149

علی ایزدی دربندی؛ مارک کینکما؛ پیتر گرشوف؛ بهمن یزدی صمدی؛ منصور امیدی