کلیدواژه‌ها = گلرنگ
بررسی بیان ژن NHX در گیاه گلرنگ تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 91-100

10.22103/jab.2015.1342

علی سعیدپور؛ حمید رضا کاوسی؛ قاسم محمدی نژاد؛ سارا خسروی


بررسی برخی از ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم کاتالاز در گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.cv. I L-111

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 45-54

10.22103/jab.2011.360

حسین طایفی نصرآبادی؛ غلامرضا دهقان؛ بهرخ دایی حسنی؛ علی موافقی؛ عباس صمدی


بررسی میزان کالوس¬زایی و باززایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) با استفاده از کشت قطعات هیپوکوتیل و کوتیلدون

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 99-111

10.22103/jab.2011.364

جواد معتمدی؛ علیرضا زبرجدی؛ دانیال کهریزی؛ علی هاتف سلمانیان؛ ژاله سهیلی خواه