کلیدواژه‌ها = باززایی
بررسی برخی عوامل موثر در باززایی درون شیشه‌ای سویا (Glycine max L.)

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 121-138

10.22103/jab.2021.17917.1327

شریف بیابانی؛ رستم اقازاده؛ ابراهیم دورانی


انتقال ژن GUS به گیاه زینتی Begonia soli-mutata

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 87-104

10.22103/jab.2020.2525

احمد شریفی؛ فاطمه حسینی؛ براتعلی مشکانی؛ عبدالرضا باقری؛ سید حسن مرعشی


باززایی دو رقم تجاری نیشکر CP48-103 و CP69-1062 از ریزنمونه های برگ انتهایی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 155-174

10.22103/jab.2015.1357

صادق کلانترهرمزی؛ محمد رضا سیاهپوش؛ حمید رجبی معماری؛ حسن حمدی؛ محمود شمیلی؛ جمیل حمودی


بررسی امکان ریزازدیادی گیاه زینتی دراسنا با استفاده از روش کشت درون شیشه‌ای

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 91-106

10.22103/jab.2014.1329

رضا شیرزادیان خرم آباد؛ صدیقه نصر رمزی؛ اشرف السادات میر عباسی


بررسی اثرات ترکیبات مختلف هورمونی بر میزان باززایی مستقیم شاخساره در شرایط درون شیشه¬ای ریحان (Osmium basilicum L.)

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-15

10.22103/jab.2012.470

فرهاد اصغری؛ بهمن حسینی؛ عباس حسنی؛ محمد رضا اصغری؛ جواد فرخی


بررسی میزان کالوس¬زایی و باززایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) با استفاده از کشت قطعات هیپوکوتیل و کوتیلدون

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 99-111

10.22103/jab.2011.364

جواد معتمدی؛ علیرضا زبرجدی؛ دانیال کهریزی؛ علی هاتف سلمانیان؛ ژاله سهیلی خواه