کلیدواژه‌ها = کشت بافت
ارزیابی اثر نانوذرات کربنی بر تکثیر کالوس‌های معمولی خرمای مجول

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 21-44

10.22103/jab.2022.19357.1397

صدف عابدی؛ لیلا آهنگر؛ رضا ضرغامی؛ لیلا مامنی؛ معصومه نعیمی


باززایی گیاه ازمک (Cardaria draba L.) از طریق کشت بافت

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 133-154

10.22103/jab.2015.1356

سپیده قطب زاده کرمانی؛ شهرام پور سیدی؛ غلامعباس محمدی؛ احمد معینی؛ امین باقی زاده


باززایی دو رقم تجاری نیشکر CP48-103 و CP69-1062 از ریزنمونه های برگ انتهایی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 155-174

10.22103/jab.2015.1357

صادق کلانترهرمزی؛ محمد رضا سیاهپوش؛ حمید رجبی معماری؛ حسن حمدی؛ محمود شمیلی؛ جمیل حمودی


بررسی امکان ریزازدیادی گیاه زینتی دراسنا با استفاده از روش کشت درون شیشه‌ای

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 91-106

10.22103/jab.2014.1329

رضا شیرزادیان خرم آباد؛ صدیقه نصر رمزی؛ اشرف السادات میر عباسی


بررسی اثر تنظیم‏ کننده‏ های رشد و ریزنمونه‏ های مختلف برکال ‏زایی و اندام ‏زایی گل ‏راعی در شرایط درون شیشه ای

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 57-66

10.22103/jab.2013.1212

ابراهیم شرفی؛ سید مجتبی خیام نکویی؛ محمد حسین فتوکیان؛ داریوش داودی؛ طاهره حسنلو


بررسی میزان کالوس¬زایی و باززایی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) با استفاده از کشت قطعات هیپوکوتیل و کوتیلدون

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 99-111

10.22103/jab.2011.364

جواد معتمدی؛ علیرضا زبرجدی؛ دانیال کهریزی؛ علی هاتف سلمانیان؛ ژاله سهیلی خواه