کلیدواژه‌ها = انار
ارزیابی و شناسایی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های انار (Punica granatum) با استفاده از شناسه‌گذاری DNA (ITS)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 107-124

10.22103/jab.2023.19797.1414

بهروز مرادی عاشور؛ محمد ربیعی؛ بهروز شیران؛ مجتبی نورآئین


ارزیابی تنوع و روابط ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 99-112

10.22103/jab.2016.1524

رضا نظیفی گلیردی؛ غفار کیانی؛ علی دهستانی کلاگر؛ سید حمیدرضا هاشمی


بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ساختار جمعیت ژرم‌پلاسم انار شیرین ایران با استفاده از نشانگرهای SSR

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 137-150

10.22103/jab.2014.1227

سیده مهسا موسوی دراز محله؛ مهرشاد زین العابدینی؛ محسن مردی؛ سید حسن مرعشی