کلیدواژه‌ها = تنش
فراواکاوی داده های RNA-seq گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus) تحت برخی تنش های زیستی و غیر زیستی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 209-234

10.22103/jab.2024.22497.1523

سیده نسیم طباطبائی پور؛ بهروز Shiran؛ رودابه راوش؛ علی نیازی؛ اسماعیل ابراهیمی


نقش پلی‌آمین‌ها در پاسخ به تنش‌های غیر زیستی

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 141-164

10.22103/jab.2023.21104.1463

سعید امینی؛ رضا معالی امیری