کلیدواژه‌ها = Real time PCR
بررسی بیان ژن تلومراز در آفتابگردان روغنی تحت تنش خشکی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 125-142

10.22103/jab.2020.14559.1162

فائزه حسین پور؛ رضا درویش‌زاده؛ مریم پروینی کهنه شهری


بررسی الگوی بیانی برخی ژن‌های خانواده NAC در عدس(Lens Culinaris M.) تحت تنش سرما

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 111-131

10.22103/jab.2019.2252

بنت‌الهدی فرخ‌پوری؛ احمد اسماعیلی؛ حمیدرضا عیسوند؛ سید محسن سهرابی