کلیدواژه‌ها = بافت
الگوی بیانی ژن p32 در بافت‌های ران، دست، راسته و چربی پشت بره کرمانی

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 183-200

10.22103/jab.2022.18782.1371

زهرا عرب پور؛ محمدرضا محمدآبادی؛ امین خضری


بیان ژن لپتین در بز کرکی راینی با استفاده از Real Time PCR

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 197-214

10.22103/jab.2021.17334.1305

محمدرضا محمدآبادی؛ حجت اسدالله پورنعنایی


مطالعه بیان ژن لپتین در بافت‌های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time PCR

دوره 10، شماره 3، دی 1397، صفحه 111-123

محمدرضا محمدآبادی؛ محبوبه کرد؛ محمود نظری


مقایسه سطوح مختلف بیان ژنRheb در بافت های مختلف بز کرکی راینی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 37-50

10.22103/jab.2015.1338

فاطمه توحیدی نژاد؛ محمدرضا محمدآبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ عذرا نجمی نوری