کلیدواژه‌ها = Agrobacterium tumefaciens
طراحی و ساخت کاست رمزکننده عامل رشد اپیدرمی انسانی برای بیان در بذر گیاه جو

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 55-80

10.22103/jab.2021.18081.1335

شاهرخ گروسی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ کسری اصفهانی؛ تهمینه لهراسبی؛ امیر موسوی؛ علی هاتف سلمانیان


تراریخت سازی چغندرقند با ژن کیتیناز لوبیا و افزایش مقاومت به بیمارگر Alternaria alternata

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 175-200

10.22103/jab.2015.1358

آزاده گودرزی؛ ناصر صفایی؛ مراد جعفری؛ سید باقر محمودی؛ مسعود توحیدفر