کلیدواژه‌ها = Real-time PCR
‌بررسی الگوی بیان و ساختار ژن AGAMOUS-LIKE 6 (AGL6) در همگروه‌های سیر ایرانی (Allium sativum L.)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 155-174

10.22103/jab.2023.20915.1452

فهیمه قائمی زاده؛ فرشاد دشتی؛ امیر موسوی


مطالعه الگوی بیان نسبی ژن‌های ZmNHX1، ZmHKT1 و ZmMYB30 در ذرت تحت تنش شوری

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 137-158

10.22103/jab.2021.15923.1239

میر اسماعیل بنی فاطمه؛ رضا درویش‌زاده؛ سرور ارژنگ


افزایش بیان ژن دفاعی PR1 در گیاه به (Cydonia oblanga) با کاربرد ماده محرک بیون

دوره 10، شماره 3، دی 1397، صفحه 61-72

10.22103/jab.2018.2208

نسیم سرهنگی؛ منصوره کشاورزی؛ علی محمد شکیب؛ محمد علی ابراهیمی


بررسی بیان mRNA ژن‌های IL-2 و IL-12 در خوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیر فعال شده تب برفکی تیپ O

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 113-126

10.22103/jab.2016.1525

ابراهیم هنربخش؛ علی ‏اصغر اسلمی‏ نژاد؛ محمد‏رضا نصیری؛ سعید زیبایی؛ رضا پسندیده


مطالعه نقش ژن‌هایPR2 وPAL در مقاومت گیاه برنج به باکتری Acidovorax avenae subsp. Avenae

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 67-82

10.22103/jab.2016.1391

امیر مسعود حیدری نژاد؛ ولی اله بابایی زاد؛ حشمت اله رحیمیان