کلیدواژه‌ها = باروری
‌بررسی الگوی بیان و ساختار ژن AGAMOUS-LIKE 6 (AGL6) در همگروه‌های سیر ایرانی (Allium sativum L.)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 155-174

10.22103/jab.2023.20915.1452

فهیمه قائمی زاده؛ فرشاد دشتی؛ امیر موسوی


چند شکلی اگزون 2 ژن BMP15 در بز سرخ جبال بارز

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 69-80

10.22103/jab.2011.362

روح الله علی نقی زاده؛ محمدرضا محمد آبادی؛ سونیا زکی زاده