کلیدواژه‌ها = PCR
مقایسه ساختارهای ژنتیکی جایگاه های DGAT1 و SCD1 در بین جمعیت هلشتاین و سیمنتال

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 51-62

10.22103/jab.2015.1339

مصطفی رضایی؛ قدرت اله رحیمی؛ زربخت انصاری؛ ربیع رهبر


تنوع ژنتیکی و پراکنش ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در مزارع و گلخانه های ایران

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 29-41

10.22103/jab.2012.472

مهدی شیرازی؛ جواد مظفری؛ فرشاد رخشنده رو؛ مسعود شمس بخش


ردیابی Polymyxa betae در ریشه چغندر قند با استفاده از روش های میکروسکوپی، سرولوژیکی و مولکولی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 117-128

10.22103/jab.2012.486

فاطمه حسن زاده؛ سعید رضائی؛ سید باقر محمودی؛ پیمان نوروزی؛ محمدرضا صفرنژاد؛ حسین صفرپور