کلیدواژه‌ها = برنج تراریخته
مهندسی ژنتیک برنج با انتقال ژن‌های Deeper Rooting1 و Phosphorus-Starvation Tolerance1

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-20

10.22103/jab.2021.17991.1331

مهربانو کاظمی الموتی؛ زهرا قربانزاده؛ لیلا پورهنگ؛ سید محمد موسوی پاکزاد؛ الهه معتمد؛ مونا ماپار؛ علی اکبر عبادی؛ محمد رضا غفاری؛ قاسم حسینی سالکده؛ بهزاد قره یاضی؛ مطهره محسن پور


بررسی پروموتر ژن S-Like RNase در برنج تراریخت

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 65-80

10.22103/jab.2018.2015

رودابه راوش؛ بهروز شیران؛ اسماعیل ابراهیمی؛ سعد الله هوشمند؛ رودی دلفروس