کلیدواژه‌ها = تجزیه ارتباطی
تجزیه ارتباطی صفات مهم زراعی ژرم‌پلاسم ارزن دم‌‌روباهی با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 173-190

10.22103/jab.2019.12104.1051

اکرم امینی زاده؛ قاسم محمدی نژاد؛ بابک ناخدا


شناسایی نشانگرهای DNA مرتبط با ویژگی های فیتوشیمیایی میوه سماق (Rhus coriaria L.)

دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 130-142

10.22103/jab.2018.2155

رسول محمدی آلاگوز؛ رضا درویش‌زاده؛ احمد علیجانپور؛ حمید حاتمی ملکی؛ راحله ابراهیمی