نویسنده = بابک عبدالهی مندولکانی
بهینه سازی القاء و شرایط کشت ریشه‌های مویین تراریخته در گیاه دارویی گل میمونی بیابانی (Scrophularia deserti)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-20

10.22103/jab.2016.1387

راحله ابراهیمی؛ مراد جعفری؛ مرتضی قدیم زاده؛ بابک عبدالهی مندولکانی


بررسی تنوع و روابط ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های انگور Vitis vinifera L.)) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 129-142

10.22103/jab.2016.1395

محمدقاسم کشاورزخوب؛ شاهرخ قرنجیک؛ اسد معصومی اصل؛ بابک عبدالهی مندولکانی


تجزیه ارتباط صفات مورفولوژیک در انگور با استفاده از نشانگرهای SSR و AFLP

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 45-60

10.22103/jab.2014.1326

حامد دولتی بانه؛ سید ابولقاسم محمدی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ ساسان رحمان پور


مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های گل جالیز (Orobanche spp.) مزارع توتون شمال غرب ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 101-114

10.22103/jab.2014.1315

سمانه عابدی؛ رضا درویش زاده؛ ایرج برنوسی؛ بابک عبدالهی مندولکانی


مطالعه تنوع ژنتیکی توده‌های بومی آفتابگردان‌ آجیلی (Helianthus annuus L.) ایران با استفاده از نشانگر‌های رتروترنسپوزونی IRAP

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 19-34

10.22103/jab.2014.1290

اشکان بصیر نیا؛ رضا درویش زاده؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ علیرضا نبی پور