نویسنده = امین باقی زاده
باززایی گیاه ازمک (Cardaria draba L.) از طریق کشت بافت

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 133-154

10.22103/jab.2015.1356

سپیده قطب زاده کرمانی؛ شهرام پور سیدی؛ غلامعباس محمدی؛ احمد معینی؛ امین باقی زاده


همسانه سازی فرم اصلاح شده ژن tPAانسانی در ناقل کلروپلاستی و باززایی گیاهان ترانس پلاستومیک توتون

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 149-166

10.22103/jab.2014.1332

مریم عبدلی نسب؛ مختار جلالی جواران؛ امین باقی زاده؛ هوشنگ علیزاده